Dobro došli u Hair Beauty Shop Marko Pantić

 

Hair Beauty Shop Marko Pantic

Istočnjačka mudrost, hrišćanske vrline, hrabrost retkih istinskih vizionara su inspiracija i temelj pristupa kako životu tako i odnosu prema klijentu. Dugogodišnje iskustvo, dokazivanja kroz šampionska mesta na domaćim i učešće na evropskim i svetskim šampionatima, odrastanje u zanatskoj porodici IV genereacija frizera pradeda-deda-otac-se generiše zanatska filozofija sa futurističkom posvećenošću. Edukacija i stalna potreba za novitetima, usvajanje dostignuća, spajanje vizija iz sveta, sa domaćim tržištem, su imperativ. Putovanja kao kreativni generator ideja, doprinose nam da kroz kontakte sa kolegama razmenjujemo uspešna iskustva koja nam pomažu da izgradimo naš odnos prema klijentu na jedinstven način.

Osvojene nagrade:

Yu Vice Champion 96/97
Yu Champion 98/99
 
Ucešća:
Hair World 96
Euro Cup Final 97
Mondial Coiffure Beaute 98
Euro Cup Final 99